Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.

+420 733 524 646
+420 603 705 070

Termoregulační efekt

Exteriérová stínicí technika významně ovlivňuje tepelnou regulaci interiéru. Požadované parametry zejména exteriérové stínicí techniky jsou zcela zřejmé – jde o omezení teploty interiéru v letním období, resp. snížení úniku tepla v zimním období. Obecně se udává, že při využití stínicí techniky je úspora spotřeby energie v rozmezí 20-25 % v energetické bilanci budov - dle konkrétního objektu.
Případné úniky tepla lze vyhodnotit na základě termovizního měření, které znázorňuje rozložení povrchové teploty pomocí měření hustoty infračerveného záření z povrchu před použitím a následně s použitím exteriérové stínící techniky.Jako příklad lze uvést porovnání termogramů s použitou stínicí technikou ISOTRA Zetta 70. Na základě výsledků měření lze zaznamenat značný pokles tepelného projevu sledovaných oken, jak je patrné na obr. 1. Termogramy prokazují výborné zastínění okenních ploch stínicí technikou. Prostup tepla z vnitřní části objektu při použití stínicí techniky ISOTRA Zetta 70 se výrazně snížil. Průměrná teplota v ploše (TAVR) poklesla v průměru o 4,4 °C za daných podmínek.

 termo1   termo2

Termovizní měření: první snímek bez stínicí techniky, druhý snímek s použitím stínicí techniky ISOTRA Zetta 70. Měření probíhalo v době od 19:30 do 20:30. Okolní teplota v průběhu měření se pohybovala v rozmezí (0 až 1)°C za bezvětří. Vnitřní teplota v objektu byla 23°C v přízemní části, v patře 24°C. Termogramy před použitím a následně s použitím stínicí techniky byly vytvořeny s 15 minutovým odstupem, kde mohlo dojít pouze k mírnému zkreslení povrchových  teplot.